Planet History

Autor: Yael Levi

»דפוס בתכלית ההידור«

במהלך המאה התשע-עשרה התרכז עולם הדפוס היהודי בערים קרקוב, ורשה וּוילנה, שבּה שכן בית הדפוס של האלמנה והאחים ראם. לאורך המחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ביסס בית הדפוס בראשות דבורה ראם את מקומו כמוסד מוביל להוצאה לאור בעברית וביידיש, ובשנות השמונים התחזק מעמדו ביתר שאת עם הוצאת מהדורת התלמוד הבבלי («דפוס וילנה»). אפשר לפתוח כך: […]

The post »דפוס בתכלית ההידור« first appeared on Mimeo.